Kontakt

Divadlo Theátrum
Peter Szöllös
Slnečná 15
048 01 Rožňava
Mobil: 0915 943 601
e-mail: peter@divadlotheatrum.sk,
p.szollos74@gmail.com

Fakturačné údaje:
Mgr. Monika Hanzlíková
Slnečná 15
048 01 Rožňava
IČO: 51 144 328
DIČ: 1077211355
Bankové spojenie: VÚB a.s. Rožňava
číslo účtu: SK2702000000003868563258

Divadlo Theátrum
Peter Szöllös, Slnečná 15, 048 01 Rožňava
Mobil: 0915 943 601, e-mail: peter@divadlotheatrum.sk, p.szollos74@gmail.com