Divadlo Theátrum

Theátrum je malé autorské divadlo. Vychádza z potreby samostatnej tvorby a zúročuje viac ako dvadsať rokov skúseností na profesionálnych divadelných scénach. Jeho predstavenia sú venované prevažne deťom.

Dieťa je svojou úprimnosťou a spontánnosťou možno najnáročnejší divák. Nedá sa oklamať a ťažko pred ním čokoľvek skryť. Tvorcovia ho nepodceňujú a vychádzajú z myšlienky, že detské predstavenie si zaslúži rovnakú pozornosť a kvalitu umeleckého spracovania ako produkcia pre dospelého diváka. Aj preto jeho rozprávkové príbehy dokážu zaujať nielen oko, ale aj ucho detského diváka. Sú vizuálne bohaté a pútajú ľahkosťou žánrových zmien.

Deti vnímajú srdcom, preto divadlo Theátrum tvorí s láskou. Jeho cieľom je priniesť predstavenia, ktoré deťom umožnia prežiť rôzne emócie, ktoré ich naučia žiť príbehom a neostať ľahostajným voči tomu, čo sa im odohráva pred očami...

Interakcia je prirodzenou súčasťou každého detského predstavenia. Znamená zainteresovanosť a výzvu konať, vyjadriť sa, otvoriť sa a spoločne tvoriť rozprávkový príbeh. Deti túto výzvu s radosťou prijímajú a to je moment, v ktorom tvorcovia nachádzajú uspokojenie.

Sú to iba rozprávky, iba detské predstavenia...ale nezabúdajme, ako si zasejeme, tak budeme žať. A ako diváka vychováme, takého ho raz budeme mať.

Divadlo Theátrum
Peter Szőllős, Rožňavská 190, 049 21 Betliar
Mobil: 0915 943 601, e-mail: peter@divadlotheatrum.sk, divadlotheatrum@gmail.com